LUX: Licht op Onderwijs adviseert en begeleidt bij het opzetten en inrichten van huisacademies en professionele leergemeenschappen (PLG’s) binnen scholen en schoolbesturen.

Door onze jarenlange ervaring weten wij wat er nodig is om van een huisacademie en professionele leergemeenschappen een succes te maken. Wanneer wij binnen een organisatie aan de slag gaan, werken wij nauw met jullie samen en leren wij jullie hoe je een academie of PLG succesvol kan laten ontwikkelen en voortbestaan.

Advies en begeleiding academies & Professionele leergemeenschap (PLG)

Zijn jullie als organisatie al bezig met het opzetten van een huisacademie, of met het inrichten van een professionele leergemeenschap (PGL) binnen de school? Komt het maar niet goed van de grond, zoals jullie het eigenlijk voor ogen hadden?

LUX: Licht op Onderwijs heeft ruime ervaring daar waar het gaat om het adviseren en begeleiden van scholen en besturen die bezig zijn met opzetten van een PLG of een huisacademie. LUX kan jullie organisatie daarom als geen ander helpen om van jullie huisacademie of PLG een succes te maken, die ook voor de toekomst gewaarborgd is.

Onze aanpak in het kort

Wij brengen eerst zo goed mogelijk jullie huisacademie of PLG in kaart. We bekijken wat allemaal al gelukt is om vervolgens met jullie af te stemmen waar nog kansen liggen om jullie huisacademie of PLG verder te versterken. Daarnaast bieden we gedurende het begeleiding- en adviestraject masterclasses aan voor de netwerktrekkers en leiden we de coördinator van jullie huisacademie of PLG op, zolang wij verbonden zijn aan jullie organisatie.

Wat is het verschil tussen een huisacademie en een PLG?

Een PLG is een procesinstrument waarmee men in staat is de cultuur van het onderwijssysteem, doorgaans binnen de eigen school, te veranderen. Binnen een PLG werken alle betrokkenen samen, leren zij van en met elkaar en streven ernaar het gemeenschappelijke doel te bereiken: het verbeteren van de motivatie en de leerprestaties van hun leerlingen. 

Een huisacademie is de plek waar schoolbesturen hun medewerkers faciliteren om te professionaliseren. Deze professionaliseringsactiviteiten worden voor het grootste deel door interne medewerkers verzorgd, waardoor de inzet van externe partijen slechts in beperkte gevallen nodig is. Lerende netwerken vormen vaak ook een onderdeel van de huisacademie. Binnen deze lerende netwerken wordt kennis en kunde gedeeld en nog vaker omgezet in het verzorgen van trainingen en/of workshops binnen de eigen organisatie. 

Doordat LUX actief aanwezig is binnen verschillende besturen, komt het steeds vaker voor dat deze besturen elkaar weten te vinden en gaan samenwerken. Het voordeel hiervan is, dat zij gebruik kunnen/mogen maken van elkaars aanbod, daardoor kosten kunnen delen, het aanbod breder wordt en dat medewerkers gebruik kunnen maken van elkaars expertise. 

Enthousiaste en vernieuwende aanpak

LUX heeft voor ons een geheel nieuwe impuls gegeven aan onze Academie. Hun enthousiasme en vernieuwende aanpak is mede de reden dat onze Academie een nieuwe succesvolle fase is ingegaan. Met name de opzet van de leernetwerken lijkt nu aan te gaan slaan.

Jan Aalberts
Directeur bedrijfsvoering stichting Spaarnesant

Enorm waardevol

In het schooljaar 2016-2017 is SOPOH (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer) de samenwerking aangegaan met Lux: Licht op Onderwijs in de persoon van Erik Jansen. LUX is gevraagd een bijdrage te leveren aan het doorontwikkelen van de SOPOH-academie. In zeer korte tijd is het Erik gelukt om samen met de coördinator van de SOPOH-academie de SOPOH-academie inhoud en vorm te geven. Mede dankzij zijn inzet is het gelukt om 8 leernetwerken, die door de academie worden georganiseerd en begeleid, geaccrediteerd te krijgen voor het lerarenregister. Hierdoor heeft de academie een belangrijke plaats verworven in de organisatie. De SOPOH-academie verzorgt een gericht aanbod en anticipeert op de vraag uit de organisatie. Mede door de inzet van Lux: Licht op Onderwijs zien we de enorme waarde die de academie nu in onze organisatie heeft’

Peter Schreuder
College van Bestuur SOPOH