Zijn jullie als organisatie al bezig met het opzetten van een huisacademie of  met het inrichten van een professionele leergemeenschap (PGL) binnen de school? Komt het maar niet goed van de grond zoals jullie het eigenlijk voor ogen hadden?

LUX: Licht op Onderwijs heeft ruime ervaring daar waar het gaat om het adviseren en begeleiden van scholen besturen die bezig zijn met opzetten van een PLG of een huisacademie.

LUX kan jouw organisatie helpen om van jullie huisacademie of professionele leergemeenschap een succes te maken, die ook voor de toekomst gewaarborgd is.

Onze aanpak in het kort

Wij brengen eerst zo goed mogelijk jullie huisacademie of PLG in kaart. We bekijken wat allemaal al gelukt is om vervolgens met jullie af te stemmen waar nog kansen liggen om jullie huisacademie of PLG verder te versterken. Daarnaast bieden we gedurende het begeleiding- en adviestraject masterclasses aan voor de netwerktrekkers en leiden we de coördinator van jullie huisacademie op, zolang wij verbonden zijn aan jullie organisatie.

Wat is het verschil tussen een huisacademie en een professionele leergemeenschap?

PLG’s worden doorgaans binnen de eigen school opgezet. Een huisacademie wordt bovenschools op gezet en de leernetwerken binnen deze academies bestaan uit o.m. leraren die doorgaans afkomstig zijn van verschillende scholen binnen hetzelfde schoolbestuur. Echter, het komt steeds vaker voor dat besturen elkaar (via LUX) weten te vinden om gezamenlijk een huisacademie op te zetten. Het voordeel hiervan is dat zij de kosten kunnen delen en dat zij gebruik kunnen maken van een ruimer aanbod aan expertise vanuit de leernetwerken.

Wil je meer weten over hoe LUX jullie kan adviseren en begeleiden?

Mail ons info@lichtoponderwijs.com