‘In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden’
-Albert Einstein-

LUX: Licht op Onderwijs is opgericht door Erik Jansen en Jolijt Voerman. Beiden zijn al jaren werkzaam in het onderwijs.  Jolijt heeft voor haar onderwijscarrière begon ook nog jaren in de jeugdhulpverlening gewerkt.

Erik en Jolijt leerden elkaar kennen op de Hogeschool Leiden, waar ze allebei stage- en studiebegeleider waren.  Daarnaast was Erik docent Rekenen en Jolijt docent Pedagogiek. Zij bleken dezelfde missie te delen: beiden willen positief onderwijs in Nederland gestalte geven. Scholen die erin slagen om positief onderwijs te geven hebben doorgaans gemotiveerde leerlingen, die over het algemeen graag naar school gaan. Dit omdat ze nauw betrokken worden bij hun eigen leerontwikkeling . Leraren op deze scholen hebben een waarderende grondhouding, die uitgaat van denken in mogelijkheden en zijn in staat om écht het verschil te maken voor hun leerlingen.

Erik en Jolijt hebben de naam LUX: Licht op Onderwijs gekozen. LUX is het Latijnse woord voor licht. Licht bestaat uit een spectrum aan verschillende kleuren. Deze kleuren zijn, net als dieper gelegen oorzaken van bepaald gedrag, niet altijd concreet waarneembaar. Vandaar dat wij bij LUX: Licht op Onderwijs altijd een vraag achter de vraag  stellen en oprecht nieuwsgierig zijn. De mens kan pas begrepen worden als hij de ander begrijpt (Covey, 2009).

Jolijt Voerman

Ik geloof in positief onderwijs voor al onze leraren en leerlingen. Positief onderwijs waarin de talenten van leraren en hun leerlingen centraal staan. Het proces waarin onze deelnemers de transitie maken van het soms vast denken naar het groei denken, geeft mij enorme voldoening. Deelnemers die na een training zichtbaar tevreden naar huis gaan, omdat ze vanaf nu met zelfvertrouwen en direct bruikbare tools spannende gesprekken durven te voeren met die ene mondige ouder of collega.
Schoolteams vanuit een waarderend perspectief, gezamenlijk een breed gedragen missie en visie laten formuleren is ook iedere keer weer een dankbaar proces om te mogen begeleiden. Positief onderwijs voor iedereen, dat is waar ik voor sta!

Erik Jansen

Een leven lang leren, dat is waar ik voor sta! Binnen LUX houd ik me daarom met name bezig met het begeleiden van besturen en scholen bij het opzetten en doorontwikkelen van professionele leergemeenschappen en huisacademies. Tijdens het begeleiden van de verschillende leernetwerken, geeft het mij enorm veel voldoening als ik zie dat onderwijsprofessionals zich zichtbaar verder ontwikkelen. Dit doordat zij binnen de leernetwerken actief kennis en ervaring komen halen en brengen. Ik geloof dat mensen in hun kracht komen als zij zich gezien en gewaardeerd voelen en die houding probeer ik dan ook altijd aan te nemen. Uitgaan van de talenten van mensen en hen de ruimte bieden te doen waar men energie van krijgt. Dat doet wat met de motivatie van mensen; het versterkt!

Visie LUX

Bij LUX: Licht op Onderwijs denken we niet in problemen, maar in uitdagingen. Dat mag misschien klinken als een platgeslagen gezegde, in de praktijk blijkt dat denken in mogelijkheden leraren, teams en leerlingen écht veel verder brengt!

Onze benadering is gebaseerd op inzichten vanuit de positieve psychologie en gedachten over talentontwikkeling. We gaan uit van het denken in mogelijkheden: Wat gaat al goed? Hoe kunnen we dat verder versterken?

Denken in uitdagingen heeft een hele positieve invloed op de workflow, energie en toewijding, zo blijkt uit talloze onderzoeken (Dewulf, 2014). Maar je kunt problemen alleen als spannende uitdagingen zien als je het gevoel hebt dat je ze ook aankunt. De centrale waarden die de kern vormen van al onze workshops en teamtrainingen helpen daarbij: bewustwording van je eigen grondhouding en handelen, authenticiteit en de overtuiging dat iedereen beschikt over talenten. Maar ook: een waarderende houding, kwetsbaar mogen zijn en verantwoordelijkheid nemen. Deze waarden liggen verankerd in onze grondhouding en lopen als een rode draad door ons aanbod.

Scherpe blik voor processen binnen het team

Op de weg naar een nieuwe visie voor OBS Ter Cleeff heeft Jolijt samen met ons twee studiedagen voor ons team georganiseerd. Jolijt was in staat om in korte tijd onze wensen en behoeften om te zetten in een helder en duidelijk programma voor de studiedagen. Niet alleen kan Jolijt uitstekend luisteren, ze heeft ook een scherpe blik voor processen binnen het team. Bovenal staat Jolijt als leerkracht met haar benen in de alledaagse praktijk van het (basis)onderwijs. Ze is als geen ander in staat om haar enthousiasme en passie voor onderwijs over te brengen op anderen. Onze studiedagen waren dan ook een succes en ons team raakte geprikkeld om op een nieuwe manier over onze school en ons onderwijs na te denken en vooral ook om het praktisch vorm te geven. In een relatief korte periode waren we dan ook in staat een gezamenlijke visie op te stellen en om een begin te maken met het omzetten van deze visie in praktische nieuwe initiatieven in de dagelijkse praktijk op school. Vanzelfsprekend beveel ik LUX van harte aan!

Leen-Jan van ’t Hof
Directeur OBS Ter Cleeff