Enthousiaste en vernieuwende aanpak

LUX heeft voor ons een geheel nieuwe impuls gegeven aan onze Academie. Hun enthousiasme en vernieuwende aanpak is mede de reden dat onze Academie een nieuwe succesvolle fase is ingegaan. Met name de opzet van de leernetwerken lijkt nu aan te gaan slaan.

Jan Aalberts
Directeur bedrijfsvoering stichting Spaarnesant

Scherpe blik voor processen binnen het team

Op de weg naar een nieuwe visie voor OBS Ter Cleeff heeft Jolijt samen met ons twee studiedagen voor ons team georganiseerd. Jolijt was in staat om in korte tijd onze wensen en behoeften om te zetten in een helder en duidelijk programma voor de studiedagen. Niet alleen kan Jolijt uitstekend luisteren, ze heeft ook een scherpe blik voor processen binnen het team. Bovenal staat Jolijt als leerkracht met haar benen in de alledaagse praktijk van het (basis)onderwijs. Ze is als geen ander in staat om haar enthousiasme en passie voor onderwijs over te brengen op anderen. Onze studiedagen waren dan ook een succes en ons team raakte geprikkeld om op een nieuwe manier over onze school en ons onderwijs na te denken en vooral ook om het praktisch vorm te geven. In een relatief korte periode waren we dan ook in staat een gezamenlijke visie op te stellen en om een begin te maken met het omzetten van deze visie in praktische nieuwe initiatieven in de dagelijkse praktijk op school. Vanzelfsprekend beveel ik LUX van harte aan!

Leen-Jan van ’t Hof
Directeur OBS Ter Cleeff

Enorm waardevol

In het schooljaar 2016-2017 is SOPOH (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer) de samenwerking aangegaan met Lux: Licht op Onderwijs in de persoon van Erik Jansen. LUX is gevraagd een bijdrage te leveren aan het doorontwikkelen van de SOPOH-academie. In zeer korte tijd is het Erik gelukt om samen met de coördinator van de SOPOH-academie de SOPOH-academie inhoud en vorm te geven. Mede dankzij zijn inzet is het gelukt om 8 leernetwerken, die door de academie worden georganiseerd en begeleid, geaccrediteerd te krijgen voor het lerarenregister. Hierdoor heeft de academie een belangrijke plaats verworven in de organisatie. De SOPOH-academie verzorgt een gericht aanbod en anticipeert op de vraag uit de organisatie. Mede door de inzet van Lux: Licht op Onderwijs zien we de enorme waarde die de academie nu in onze organisatie heeft’

Peter Schreuder
College van Bestuur SOPOH

Inspirerend en motiverend

Erik en Jolijt kwamen op onze school vol trots en met passie vertellen over LUX: Licht op Onderwijs. Zij hebben verschillende studiedagen op onze school verzorgd. Erik en Jolijt zijn mensen uit de praktijk en zijn zeer deskundig. Zij weten de verbinding aan te gaan. Luisteren goed naar wat de school wil en onderzoeken samen met jou, wat er nodig is. Zij weten jouw team te inspireren en enthousiasmeren. Zodanig dat jij samen met je team de mooiste weg kunt bewandelen!

Saskia Jonker
Directeur
OBS De Octopus, SOPOH Hoofddorp

Een aanrader voor je school

LUX: Licht op Onderwijs heeft op Nutsschool M.M. Boldingh een lessencyclus ‘Programmeren in de klas’ gegeven aan groep 6. Het was geweldig om te zien hoe enthousiast de kinderen waren en wat ze van hen geleerd hebben. Er speelde in deze groep veel op sociaal emotioneel gebied en deze programmeerlessen hebben, naast andere interventies, zeker bijgedragen aan de verbetering van de sfeer. Ook werden, in samenspraak met LUX: Licht op Onderwijs, ouders ingezet als vrijwilliger. De animo daarvoor was groot en droeg bij aan de positieve sfeer in de groep. Kortom: LUX: Licht op Onderwijs is een aanrader voor je school wanneer je aan de slag wilt met programmeren in de klas!

Kees van der Zweep
Interim-directeur Nutsschool M.M. Boldingh
Lucas Onderwijs Den Haag