‘Het beginnen is het belangrijkste deel van het werk’
-Plato-

LUX: Licht op Onderwijs ontwikkelt trainingen en workshops waarmee medewerkers meer uit zichzelf leren halen.

Wij maken gebruik van verschillende leertheorieën uit o.m. de positieve psychologie en maken dit op een praktische, herkenbare en uitdagende wijze toepasbaar voor jouw onderwijspraktijk.

Je kunt bij ons teamtrainingen en workshops volgen binnen de onderwerpen:

Trainingen op maat gemaakt

Onze kracht ligt in het leveren van maatwerk door samen met jullie je ontwikkelvraag concreet te maken. Op basis daarvan ontwikkelen we trainingen/workshops die passend zijn in vorm en inhoud. Wij nemen graag de tijd om in een vrijblijvend gesprek jouw wensen en vragen te bespreken. In onze trainingen en workshops is het vanzelfsprekend mogelijk om casussen uit de eigen onderwijspraktijk in te brengen.

Theorie, reflectie en interactie

Onze trainingen en workshops hebben een open en informeel karakter, doordat er naast de theorie en achtergrond veel ruimte is voor reflectie en interactie. Het uitgangspunt van ons aanbod ligt in de positieve psychologie.

Professionele trainingsacteurs

Wij bieden de mogelijkheid om in onze trainingen met professionele trainingsacteurs te werken. Zij hebben jarenlang ervaring en in verschillende functies binnen het onderwijs gewerkt.

Inspirerend en motiverend

Erik en Jolijt kwamen op onze school vol trots en met passie vertellen over LUX: Licht op Onderwijs. Zij hebben verschillende studiedagen op onze school verzorgd. Erik en Jolijt zijn mensen uit de praktijk en zijn zeer deskundig. Zij weten de verbinding aan te gaan. Luisteren goed naar wat de school wil en onderzoeken samen met jou, wat er nodig is. Zij weten jouw team te inspireren en enthousiasmeren. Zodanig dat jij samen met je team de mooiste weg kunt bewandelen!

Saskia Jonker
Directeur
OBS De Octopus, SOPOH Hoofddorp

Een aanrader voor je school

LUX: Licht op Onderwijs heeft op Nutsschool M.M. Boldingh een lessencyclus ‘Programmeren in de klas’ gegeven aan groep 6. Het was geweldig om te zien hoe enthousiast de kinderen waren en wat ze van hen geleerd hebben. Er speelde in deze groep veel op sociaal emotioneel gebied en deze programmeerlessen hebben, naast andere interventies, zeker bijgedragen aan de verbetering van de sfeer. Ook werden, in samenspraak met LUX: Licht op Onderwijs, ouders ingezet als vrijwilliger. De animo daarvoor was groot en droeg bij aan de positieve sfeer in de groep. Kortom: LUX: Licht op Onderwijs is een aanrader voor je school wanneer je aan de slag wilt met programmeren in de klas!

Kees van der Zweep
Interim-directeur Nutsschool M.M. Boldingh
Lucas Onderwijs Den Haag

'Lastig' gedrag in de hand

Heb je soms het gevoel de grip op de groep en/of op een leerling kwijt te zijn? Heb je behoefte aan tips en handvatten waardoor het omgaan met lastig gedrag makkelijker wordt? Wil je leren kijken naar het gedrag achter het gedrag, waardoor je nog beter in staat bent de situatie positief om te buigen? Maar je hebt nog geen idee hoe? Dan is deze training uitermate geschikt voor jou!

Hoogbegaafd, maar werken ho maar!

Wil jij graag leren hoe je (hoog)begaafde leerlingen (opnieuw) kunt ‘aanzetten’?  Vind je het nog lastig om in de klas de ‘slimme’ leerling voldoende uitdagend werk te bieden? Wil je onderwijsaanbod kunnen aanbieden aan (hoog)begaafde leerlingen waar de héle klas van profiteert? Ga dan in gesprek met ons over hoe we jouw team daarbij kunnen helpen.

De kracht van onze mindset

Wil jij jouw team laten kennismaken met de mindset-theorie (Carol Dweck) en leren welke invloed je als leraar hebt op de motivatie en leerprestaties van jouw leerlingen?
Wil je weten hoe jij er achter kunt komen welke mindset jouw leerlingen hebben en hoe je die positief kunt beïnvloeden, bijvoorbeeld door het gebruiken van ‘groeitaal’? 

Waarderende leerlinggesprekken

Talenten en motivatie versterken door het voeren van waarderende leerling gesprekken. Wie wil dat nou niet? Meer gemotiveerde leerlingen die zich ook nog meer betrokken voelen bij hun eigen leerontwikkeling. Maar, hoe voer je zulke leerling gesprekken?

Werken aan een breed gedragen missie en visie

Wil je als schoolleider dat iedereen het eens is met de richting die de school op wil gaan? Vind je ook dat het voorleven van jullie schoolvisie bij uitstek een team aangelegenheid is? Dan vind je het vast ook logisch dat jullie visie geformuleerd wordt vanuit de input van het hele team. Jouw leraren en ander onderwijspersoneel vormen immers het hart van je organisatie. Met hun input en steun verzeker je van een draagvlak ‘voor een vaste koers en een begrepen bestemming’, want zonder hun draagvlak ben je als school al gauw een stuurloos schip zonder duidelijke bestemming.

Huisacademie

Effectieve collegiale feedback

Deze training is bij uitstek geschikt voor leraren die beseffen dat samenwerking met collega’s niet zonder constructieve communicatie kan. Wanneer collega’s elkaar op een respectvolle manier aanspreken komt dat de werksfeer ten goede.

Professioneel communiceren met ouders

Ervaar je dat ouders steeds mondiger worden? Heb je soms het gevoel dat ze over je heen proberen te walsen? Krijg je het benauwd van ouders die onverwacht voor je neus staan en zeggen dat ze je NU willen spreken? Wil je met meer rust en zelfvertrouwen oudergesprekken kunnen voeren? Dan zit je bij deze training op de juiste plek!