De opvatting die je voor jezelf kiest, ofwel je mindset, is medebepalend voor je ontwikkeling in het leven – aldus Carol Dweck (2011). Daaruit volgt dat je mindset als leraar ook invloed heeft op de manier waarop je je leerlingen begeleidt. Dat blijkt onder meer uit onderzoek van John Hattie, die liet zien dat leerlingen beter gaan presteren als leraren hoge verwachtingen hebben van en positieve gevoelens koesteren voor hun leerlingen. Niet voor niets is het motto van de oplossingsgerichte theorie ‘geen relatie, geen prestatie’!

Growth en Fixed Mindset

Tijdens deze training maak je kennis met de mindset theorie van Carol Dweck (growth en fixed mindset) en de invloed van mindset op de motivatie en leerprestatie van jouw leerlingen. 

Daarnaast leren we je hoe je kunt bepalen welke mindset jouw leerlingen hebben en hoe jij die positief kunt beïnvloeden, bijvoorbeeld door groeitaal te spreken. Tijdens de training oefenen we bovendien om de ‘taal’ onder de knie te krijgen.

Talentontwikkeling bij leerlingen

In het eerste deel van de training heb je kennis en vaardigheden opgedaan over de mindset theorie van Carol Dweck. Tijdens het tweede deel slaan we de brug naar talentontwikkeling bij leerlingen. ‘Talenten zijn positieve eigenschappen die je van nature hebt. Ze zijn uniek en duurzaam. Doordat het inzetten van je talenten moeiteloos gaat, vind je het zelf vaak niet zo bijzonder. Dat maakt positieve feedback of complimenten van anderen zo waardevol: het helpt ons om meer zicht op onze talenten te krijgen’ (Teeuwisse, et al., 2017).

Samen met leerlingen aan de slag met hun persoonlijk leerplan

We maken tijdens de training gebruik van actieve werkvormen waarbij je leert hoe je samen met je leerling op zoek gaat naar zijn talenten. Dit doen we door je tijdens de training zelf te laten ervaren hoe zo’n talentengesprek verloopt. Van daaruit leer je de transfer te maken naar hoe jij met jouw leerlingen talentgesprekken kunt voeren. LUX heeft een een tool ontworpen die jou kan helpen om, d.m.v. oplossingsgerichte gesprekstechnieken, ontwikkelgesprekken te voeren. En van daaruit leerlingen hun eigen ontwikkelpunten te laten formuleren.

Als je met je leerlingen hun talenten in kaart hebt gebracht, ga je van daaruit in gesprek over hoe zij hun talenten kunnen inzetten om aan hun ontwikkelpunten te werken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan hoe je leerlingen effectieve feedback kunt geven op hun leerdoelen, werkhouding en schoolprestaties. Effectieve feedback zorgt ervoor dat leerlingen sterker gemotiveerd raken en meer gaan nadenken over hoe en wat zij willen leren. Door leerlingen ruimte te bieden om hun talenten in te zetten vergroot je hun betrokkenheid aanzienlijk. Ze voelen zich gezien en gehoord in wie zij écht zijn.

Theorie, oefenen en ervaren

Tijdens deze training wisselen (bewezen) theoretische inzichten en activerende werkvormen elkaar voortdurend af, waardoor je naast theorie ook veel gaat oefenen en ervaren!

Na deze training:

  • Heb je inzicht verkregen in de mindset theorie en de invloed die jij als leerkracht hebt op de leerontwikkeling van je leerlingen.
  • Kun je groeitaal spreken.
  • Heb je een theoretisch fundament gelegd m.b.t. talentontwikkeling, benaderd vanuit de positieve psychologie.
  • Heb je nog beter zicht gekregen op je eigen talenten.
  • Kun je de talenten van je leerlingen in kaart brengen.
  • Kun je samen met je leerlingen relevante persoonlijke leerdoelen formuleren.
  • Kun je jouw leerlingen leren hoe zij hun talenten optimaal kunnen benutten binnen hun persoonlijk leerplan.
  • Kun je leerlingen effectieve feedback geven op hun leerdoelen, werkhouding en schoolprestaties.