Onderzoek wijst uit dat leerlingen die zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces en die hierbij hun talenten mogen inzetten gemotiveerder en gelukkiger zijn (Hattie, 2009).

Steeds meer scholen raken doordrongen van het feit dat leerlingen gemotiveerder zijn als leraren hoge verwachtingen en positieve gevoelens hebben voor hun leerlingen. Deze leraren betrekken hun leerlingen actief bij hun eigen leerontwikkeling. Dit doen zij bijvoorbeeld door met hun leerlingen in gesprek te gaan over hun leerdoelen en hier effectieve feedback, feed-up en feed-forward op te geven. 

Talentgedreven werken

In de praktijk blijkt dat talentgedreven werken (Dewulf, 2017) goed aansluit bij de begeleiding van (gedemotiveerde) meer- en hoogbegaafde leerlingen. Talentgedreven werken houdt in, dat je als leraar in gesprek gaat met je leerlingen om hun (verborgen) talenten te ontdekken en daar een passend onderwijsaanbod voor vindt. Deze leerlingen, die het onderwijs vaak als saai en vervelend ervaren, blijken door de talentgedreven begeleiding vaak verrassend snel eigenaarschap te ervaren en te nemen. Door aangesproken te worden op hun talenten komen zij in een flow waardoor zij (weer) positief staan ten opzichte van leren en gemotiveerder zijn dan ooit!  

Handvatten en theoretisch kader

Tijdens deze 4 uur durende training wisselt de trainer de verschillende theorieën die er bestaan rondom hoogbegaafdheid steeds af met praktische werkvormen. Zo krijg je gedegen praktische handvatten en een breed theoretisch kader om in jouw eigen onderwijspraktijk vorm te geven aan talentgedreven werken met (hoog)begaafde leerlingen. 

Na deze training:

  • Ken je de theoretische modellen van hoogbegaafdheid.
  • Weet jij hoe je (hoog)begaafde leerlingen kunt herkennen en erkennen.
  • Heb je inzicht gekregen in de mindset-theorie (fixed & growth).
  • Kan je deze kinderen uitdagend werk bieden.
  • Ben je in staat om de eerste stappen te zetten in de richting van talentgedreven werken.
  • Kan jij de talenten van jouw leerlingen ontdekken en ze hiermee laten werken.
  • Weet jij hoe je een talentgesprek met je leerlingen kunt voeren.
  • Kan je een leerling gesprek voeren over hun leerdoelen waarin je effectieve feedback, feed up en feed forward geeft.