LUX: Licht op Onderwijs verzorgt lezingen over de thema’s

  • Thema: Professionaliseren
    ‘Samen leren maakt je wereld groter!’
  • Thema: Gedrag
    ‘Etterbakken en Braverikken’
  • Thema: Hoogbegaafdheid
    Hoogbegaafd, maar werken ho maar!
  • Thema: Talentgedreven werken
Thema: Professionaliseren

Samen leren maakt je wereld groter!

De kwaliteit van de onderwijsopbrengsten hangt samen met de kwaliteit van de school als professionele organisatie, waarin onderwijsprofessionals met elkaar samenwerken. Om deze kwaliteit te bereiken is het van belang dat scholen werken aan continue ontwikkeling en het gezamenlijk professionaliseren. Willen jullie als school uitgroeien tot een professionele leergemeenschap?  Met een cultuur waarin leraren de ruimte krijgen én durven nemen om hun talenten en die van hun leerlingen verder te ontplooien?  Dat vraagt dan om collectieve professionalisering. Hoe zorg je er nu voor dat je binnen je school/bestuur een dergelijke professionele cultuur creëert? Wat is daar dan voor nodig?

Tijdens deze interactieve lezing gaat LUX in op de do’s en don’ts bij het opzetten van een professionele leergemeenschap en lerende netwerken én hoe deze een rol kunnen spelen in het professionaliseringsaanbod van de huisacademie. 

Thema: Gedrag

'Etterbakken' en Braverikken!

Men heeft soms de neiging om leerlingen, die zich net even anders (lees: lastig) gedragen, te veroordelen. Op zich niet een geheel onbegrijpelijke eerste reactie, want sommige leerlingen kunnen het jou knap lastig maken. Tijdens deze lezing nodigen we je uit om het ‘lastige’ gedrag vanuit een ander perspectief te bekijken en te leren begrijpen waar het vandaan komt. Maar ook hoe jij deze leerling kunt beïnvloeden, zodat er een positieve dynamiek ontstaat. 

Verder gaan we in op wat men verstaat onder ‘lastig’ gedrag. Bestaan er eigenlijk wel ‘lastige’ leerlingen? Tijdens de interactieve lezing zal de spreker, zelf ervaringsdeskundige (lees: voormalig etterbak) op het gebied van lastig gedrag, ingaan op deze vragen. Daarnaast zullen op humoristische wijze veel praktijkvoorbeelden de revue passeren en gekoppeld worden aan bestaande theorieën over het omgaan met ‘lastig’ gedrag. 

Thema: Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafd, maar werken ho maar!

Steeds meer scholen raken doordrongen van het feit dat leerlingen gemotiveerder zijn wanneer leraren hoge verwachtingen en positieve gevoelens hebben van hun leerlingen. We weten uit onderzoek, dat het van belang is leerlingen actief te betrekken bij hun eigen leerontwikkeling. En toch zien we in de praktijk dat velen het lastig vinden de (hoog)begaafde leerlingen ‘aan te zetten of aan te houden’.

Tijdens deze interactieve lezing zal de spreker o.a. ingaan op hoe je deze leerlingen (opnieuw) kunt ‘aanzetten’ en op welke wijze de groei-mindset daarbij een rol speelt. Daarbij worden de bestaande theorieën over hoogbegaafdheid voortdurend gekoppeld aan tal van praktijkvoorbeelden, wat zorgt voor veel herkenning bij het publiek.