De meeste leraren zijn doordrongen van het belang van feedback voor hun eigen ontwikkeling en die van anderen. Bij leerlingen lukt het vaak prima om opbouwende kritiek te geven. Bij collega’s blijkt dat helaas vaak lastiger. In een goed functionerend team willen collega´s graag het beste in elkaar naar boven halen, maar constructieve feedback geven is in de praktijk niet altijd even makkelijk. Ook feedback ontvangen is soms behoorlijk ingewikkeld. Op de vraag waarom het nog lastig is om feedback op een positieve manier in te zetten, antwoordden veel leraren: omdat we het eigenlijk nooit goed hebben geleerd. Echter, ook belemmerende overtuigingen van mensen zorgen ervoor dat het mensen vaak nog niet goed lukt om constructieve feedback te geven en/of erom te vragen, zo leert onze ervaring.

Om zicht te krijgen op het ontstaan van belemmerende overtuigingen krijgen de deelnemers d.m.v. een korte introductie op de theorie van de Transactionele Analyse (TA) zicht op hun eigen manier van communiceren en van anderen. Inzicht in de theorie van de Transactionele Analyse nodigt de deelnemers tevens uit om bewust te worden van hun eigen mentale model. Middels actieve werkvormen nodigen we de deelnemers uit hierop te reflecteren en hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Deze training is bij uitstek geschikt voor leraren die beseffen dat samenwerking met collega’s niet zonder constructieve communicatie kan. Als collega’s elkaar op een meer respectvolle manier aan kunnen spreken zal dit de werksfeer ten goede komen.

In de interactieve communicatietraining Effectieve (collegiale) feedback ligt de nadruk op praktische oefening. De deelnemers zijn voortdurend in actie en ze werken binnen een veilige setting aan hun eigen ontwikkeling op basis van hun persoonlijke doelen.

Theorie met betrekking tot het geven en ontvangen van – en vragen naar – constructieve feedback loopt als een rode draad door de training. LUX legt hiermee op een speelse manier verbinding tussen het verkrijgen van nieuwe inzichten en daadwerkelijk constructief feedback kunnen geven/ontvangen.

De training is no-nonsense, concreet en – niet onbelangrijk – erg leuk!